+46 733 668190 info@iheartprinciples.se

Varmt välkommen

till iheart Sverige

Om iheart

iheart är en ideell organisation som bildades i London 2017.

iheart-programmet skapades helt från början av Terry Rubenstein och Dana Aronsen och den första versionen var klar December 2017.

Programmet utgår ifrån de upptäckter som gjordes av Sydney Banks i början på 70-talet – under namnet Three Principles, Health Realisation och Psychology of the Mind – och som sedan vidareutvecklades av de amerikanska psykologerna Dr. Keith Blevens och Dr. Valda Monroe. Inom iheart kallas de iheart principles.

Sedan Januari 2018 har nästan 6000 elever och 400 lärare genomgått iheart-programmet. Utöver engelska så har programmet översatts till norska och svenska och lärs ut i UK, USA, Australien, Nya Zealand, Irland, Israel, Skottland, Spanien, Finland, Norge och Sverige.

Vilka är vi

iheart Sverige utgörs av människor som vill hjälpa ungdomar att må bättre.

Och vi tror att vi kan hjälpa dem genom utbildning.

De flesta av oss har genomgått ett rigoröst träningsprogram och blivit certifieraee iheart facilitators. iheart-programmet kan ses som ett traditionellt skolämne som lär ut psykiskt välbefinnande till ungdomar i grundskolan och gymnasiet.

Programmet finns redan i ett tiotal länder i Europa och i andra delar av världen. I norden levereras programmet i både Norge och Sverige. Intresset och populariteten växer för varje vecka då fler upptäcker hur välgjort programmet är, men framförallt vilka resultat det åstadkommer.

Vi är nu drygt 10 st certifierade iheart-pedagoger i olika delar i Sverige.

Programmets teoretiska grund

iheart-programmet bygger på att undervisa människor i hur vårt psykologiska system (eng. mind) skapar alla känslotillstånd och upplevelser – en instruktionsbok för vårt sinne.

Programmet lär ut att välbefinnande är ett inre jobb och alltid är tillgängligt för oss, och att inga yttre omständigheter i sig själva, har kraften att ta det ifrån oss.

Det här skapar en ny definition av resiliens och välbefinnande och detta är i praktiken vad iheart-programmet över sina 11 lektioner lär ut.

Genom iheart får ungdomarna lära sig att de har en medfödd kapacitet för välbefinnande.

De får lära sig att hur mörkt det än ser ut, hur illa de än råkar ut så har deras psykologiska system en inbyggd förmåga för återgå till psykologisk balans (självreglering).

Styrkan i programmet är att det på ett pedagogiskt sätt låter dem själva se att det faktiskt är så vårt psykologiska system fungerar.

De får kraftfulla redskap för att hantera och komma över personliga motgångar.

Utfall och resultat

iheart lotsar genom hela sitt program barn och ungdomar tillbaka till deras naturliga psykiska välbefinnande.

Det sker genom 11 st 60 minuterslektioner som genomförs av en utbildad iheart-pedagog. Då klasslärarens närvaro är obligatorisk får denne även samma utbildning och redskap som eleverna och kan så upprätthålla kunskaperna i klassen även efter genomfört program

Programmet kan också användas i privata grupper där ungdomar själva, eller tillsammans med sina föräldrar/vårdnashavare genomgår programmet.

Programmets centrala filosofi är unik och har snart funnits i tre år, har det på kort tid skapat enastående resultat. Något som stöds i flertalet rapporter.

Intresserad? Här kan du ladda ner några dokument.

  • iheart huvudbudskap och kommunikationsdokument (hämta pdf)
  • Studie på en skola i London – April 2020.  (hämta pdf)
  • Påverkan och evidens rapport – Sept 2020 (hämta pdf)

Officiell hemsida: http://iheartprinciples.com

Unga människor som deltagit i programmet

Lärare och skolpersonal som har genomgått träning

Skolor och utbildningsenheter som kört programmet

Licensierade pedagoger

Stockholm: Patrik Rowinski, Stefan Pettersson, Daniella Kostic, Claes Beckman, Magnus Vrethammar.
Uppsala: Marie Engel, Carolina Lundquist
Halmstad: Ola Halvarsson
Borlänge: Maria Nilsson
Kungälv: Elisabet Österlund

Kontakt: info@iheartprinciples.se

Varmt välkommen!