+46 733 668190 info@iheartprinciples.se

Varmt välkommen till

#Nätverket iheart Sverige

ihearts innovativa approach erbjuder unga människor ett sätt att hitta sin naturliga förmåga att hantera och komma över livets utmaningar.

Om iheart

iheart är en ideell välgörenhetsorganisation som bildades i London 2017.

iheart-programmet skapades helt från början av Terry Rubenstein och Dana Aronsen och den första versionen var klar December 2017.

Programmet utgår ifrån de upptäckter som gjordes av Sydney Banks i början på 70-talet – under namnet Three Principles, Health Realisation och Psychology of the Mind – och som sedan vidareutvecklades av de amerikanska psykologerna Dr. Keith Blevens och Dr. Valda Monroe. Inom iheart kallas de iheart principles.

Sedan Januari 2018 har 4500 elever och 250 lärare genomgått iheart-programmet. Utöver engelska så har programmet översatts till norska och svenska och lärs ut i UK, USA, Australien, Nya Zealand, Irland, Skottland, Spanien, Finland, Norge och Sverige, som fr o m hösten 2020 har 12 certifierade iheart-pedagoger.

Programmets teoretiska grund

iheart-programmet bygger på att undervisa människor i hur vårt psykologiska system (eng. mind) skapar alla känslotillstånd och upplevelser.

Att förstå detta hjälper oss att se att välbefinnande är ett inre jobb och alltid är tillgängligt för oss, och att inga yttre omständigheter i sig själva, har kraften att diktera hur vi mår.

Det här skapar en ny definition av resiliens och välbefinnande och detta är i praktiken vad iheart-programmet över sina 10 lektioner lär ut.

Genom iheart får ungdomarna lära sig att de har en medfödd kapacitet för välbefinnande.

De får lära sig att hur mörkt det än ser ut, hur illa de än råkar ut så har deras psykologiska system en inbyggd förmåga för återgå till psykologisk balans (självreglering). Det här är inget vi bara säger utan styrkan i programmet är att vi på ett pedagogiskt sätt ger dem en grundläggande bevisföring.

Programmet ger dem (och de lärare/vårdnadshavare som genomgår utbildningen) redskapen för att hantera och komma över deras personliga motgångar.

 

Utfall och resultat

iheart lotsar genom hela sitt program barn och ungdomar tillbaka till deras naturliga psykiska välbefinnande.

Det sker genom 10 st 60 minuterslektioner som levereras av en utbildad iheart-pedagog. Då klasslärarens närvaro är obligatorisk får denne även samma utbildning och redskap som eleverna.

Programmet kan också användas i privata grupper där ungdomar själva, eller tillsammans med sina föräldrar/vårdnashavare genomgår programmet.

Programmets centrala filosofi är unik och trots att det bara funnits i drygt två år, har det på kort tid skapat enastående resultat. Något som stöds i flertalet rapporter.

 

Ladda ner en studie som utfördes av en skola i London som genomförde iheart-programmet. Studien är från April 2020.

Vilka är vi

Vi är en växande grupp människor från olika delar av landet som delar samma passion – vi vill hjälpa ungdomar att må bättre.

Och vi tror att vi kan hjälpa dem genom utbildning.

För en tid sedan upptäckte vi att det i London hade utvecklats ett program som heter iheart, som på samma sätt som traditionell ämneslära, en sorts livskunskap, lär ut psykiskt välbefinnande till ungdomar i grundskolan och gymnasiet.

Programmet finns nu i England, Skottland, Nya Zealand, USA, Spanien, Irland, Norge, Finland och nu i Sverige. Intresset och populariteten växer för varje vecka då fler upptäcker hur välgjort programmet är, men framförallt vilka resultat det åstadkommer.

Vi är nu en handfull certifierade iheart-pedagoger i Sverige och i höst är vi drygt 10 st. Men vi kommer att behöva bli många fler om vi ska kunna göra skillnad på riktigt. Så tveka inte att ta kontakt om detta på något sätt tilltalar dig.

Kontaktuppgifter finner du längst ned på sidan.

Unga människor som deltagit i programmet

Lärare och skolpersonal som har genomgått träning

Utbildade IHEART-pedagoger

Skolor och utbildningsenheter som kört programmet

#Nätverket iheart Sverige

Certifierade iheart-pedagoger
Stockholm: Patrik Rowinski, Stefan Pettersson
Uppsala: Marie Engel

Under sommaren 2020 startade en nordisk utbildningsomgång så efter sommaren växer antalet iheart-pedagoger i Sverige till drygt 10.

Vill du vara en del av eller medverka i vårt nätverk eller utbilda dig till iheart-pedagog så är du varmt välkommen att ta kontakt.

Kontaktperson: Patrik Rowinski
Kontakt: patrik.rowinski@gmail.com
Telefon: 0733-668190

Vi kommunicerar och samverkar främst genom vår FB-grupp: https://www.facebook.com/groups/iheartprinciples.se/

Varmt välkommen!